Ještě před pár lety byla finanční gramotnost téměř neznámým slovním spojením. Dnes se s ním setkáváme stále častěji a to i v médiích. Dokonce se dělají průzkumy a mezinárodní srovnání na téma finanční gramotnosti. Průzkumy ukazují, že Českou republiku čeká v této oblasti zářná budoucnost.

Zatímco v průzkumu, který provedla společnost ING ve 12 zemích světa napříč věkovými kategoriemi, jsme skončili až na 10. místě. V Mezinárodním šetření PISA 2012 provedeném mezi 15letými žáky z 18 zemí světa patříme k světovému nadprůměru. Přestože nelze oba dva průzkumy zcela srovnávat, protože je prováděli různé instituce u rozdílné cílové skupiny a zřejmě i s jinou metodikou, určitou naději do budoucna nám to stejně dává.

Průzkum společnosti ING
financni-gramotnost-ing-pojistovna-02

Zdroj: http://www.investujeme.cz/

Mezinárodní šetření PISA 2012

oecd

Zdroj: http://www.csicr.cz/

 

To nejdůležitější na celé finanční gramotnosti je porozumění penězům jako takovým, jejich principům a zákonitostem. Shrňme to pod jedno známé úsloví:

„Peníze nerostou na stromě.“

A právě protože peníze na stromě opravdu nerostou, ale je třeba je vydělat (ať už jako zaměstnanec, podnikatel nebo investor), je také důležité umět se o vydělané peníze postarat. Tím nemyslíme umět je utratit (to umíme všichni tak nějak přirozeně od přírody), ale umět je efektivně využít tak, aby nám sloužili.

Peníze totiž nemají ovládat vás, ale naopak vy máte ovládat je!

Abyste měli peníze plně pod kontrolou, je potřeba mít o nich přehled a vědomě o nich rozhodovat. Právě k tomu slouží rozpočet.

Více o tématu rozpočtu si přečtěte zde.

K finanční gramotnosti patří i znalost základních finančních produktů. Není potřeba být na ně odborník a znát každý produkt na trhu, na to se můžete obrátit na finančního kouče. Ale je dobré znát některé obecné principy, aby vás nikdo nemohl jen tak vodit za nos. I tady je to o tom, že pokud vám vaše peníze mají sloužit, musíte je mít pod kontrolou. Musíte vědět, jestli je pro vás to či ono dobré, a nebo se na vás jen snaží obohatit někdo úplně jiný.