Investování: slovníček základních investičních pojmů

O investování jsme toho napsali už celkem dost. Proto se v tomto čísle pokusím pomoci těm, které tato tematika oslovila a začali třeba i sami vyhledávat další informace o investicích.

Protože ve světě investic je mnoho pojmů, se kterými se člověk běžně nesetkává, mohl by se kvůli tomu v textu
ztrácet. Pokusím se Vám vysvětlit alespoň několik základních.

Cenný papír je obecné označení pro listinu, která má nějakou zvláštní hodnotu. V investování to pak znamená např. akcii, dluhopis nebo podílový list.

Akcie představuje vlastnický podíl ve společnosti. Jednoduše řečeno, když vlastním akcii, vlastním část té firmy a mám právo spolurozhodovat o dění ve firmě. Samozřejmě musím k tomu mít určitý podíl v %, jedna akcie mi k tomu nepomůže! Mám tím pádem i právo na část zisku, který firma účetně vykáže, pokud se na jeho výplatě akcionáři domluví.


Přečtěte si také proč nehledat výmluvy a hledat řešení!


Dluhopis je potvrzení dluhu. Je to lidově řečeno dlužní úpis. Já jako investor půjčím peníze státu nebo firmě a ta se mi zaručí, že mi je v určitém termínu vrátí a ještě navíc (třeba každý rok) mi vyplatí „kupón“ neboli výnos.

Podílový fond se využívá ke kolektivnímu investování. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku. Je výhodou pro menšího investora, protože ten nemá velký majetek, který by mohl k obchodu samostatně využívat. Využívá se např. pro pravidelné investování třeba 2.000 Kč měsíčně. Podílový fond sdružuje velké množství takovýchto investorů a tím pádem je jejich kupní síla obrovská.

Podílový list vyjadřuje podíl na majetku podílového fondu, který investor nakupuje. Je to doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku v podílovém fondu. Když se jako investor rozhodnu investovat do podílového fondu, nakupuji právě podílové listy. Každý má svoji hodnotu a nákupní cenu, která se v průběhu doby mění. Mohu ho zase kdykoliv v průběhu prodat a dostat zpět svoje peníze.

S jakými dalšími pojmy, kterým byste rádi porozuměli, se setkáváte?O autorovi článku

Profilovka
K2 Finance
Revoluční 503/35, 301 00 Plzeň
E-mail: info@k2finance.cz
Telefon: +420603296292
Pomocí finančního koučinku dostáváme naše klienty do finanční stability. Naším úkolem je pomáhat klientům kontrolovat jejich finanční toky a pomocí správné kontroly financí zlepšovat jejich životy.
Více článků od autora >>>

Zanechat komentář